POSTROJENJA ZA UNUTRAŠNJU MONTAŽU

Transformatorska ćelija 24 kV (T 24-E-175-250)
1. TEHNIČKI PODACI

Stepen izolacije Pogonski uslovi
24 Si 50/125 - temperatura okoline max.  40 C
In = 630 A - prosek 24h   35 C
fn = 50 Hz - min. temp.   - 5 C
Idin = 40 kA - relativna vlaga do 70 %
Ith = 16 kA - stepen meh. zaštite IP21 
- boja  RAL 7032 ili po želji 

2. TEHNIČKI OPIS 

Ćelija je izrađena za stepen izolacije 24Si 50/125 po JUS N.BO.030 odnosno za stepen izolacije po listi II i u celini odgovara međunarodnom standardu IEC 298, 694.
Konstrukcija omogućava propisnu zaštitu poslužiocu, požarnu sigurnost kao i normalan rad u donjem delu ćelije uz prisustvo napona na sabirnicama sa umetnutom zaštitom, izolacionom pločom, izrađenom prema JUS N.B4.050, sa čime postižemo stepen zaštite IP2X.
Ćelija je potpuno oklopljena čelićnim limom i namenjena je za smeštaj uz zid, a može biti i slobodnostojeća.
Ćelija je zaštićena plastifikacionim postupkom nanošenja epoksidnog praha što omogućava visok stepen otpornosti na spoljne uticaje.
Sklopni aparat u ćeliji je kompresiona sklopka rastavljač tip TKL 24/630/175-UH-D-SA-AA sa rotacionim pogonom i dograđenim osiguračima, koji se biraju u zavisnosi od snage transformatora i selektivnog delovanja zaštite. 
Ćelije su međusobno pregrađene izolacionim pregradama. Zbog smanjenog koraka rastavljača postavljaju se između polova izolacione pregrade od samogasivog poliestera, što povećava dielektričnu čvrstoću.  Pod ćelije je od čeličnog lima sa gumenim uvodnicama za prolaz kablova. Za oslobađanje gasova nastalih prilikom pojave električnog luka na ćeliji se nalazi poklopac koji se diže, a posle prestanka dejstva luka sam se zatvori. 
      
NAPOMENA:
Prilikom narudžbine potrebno je navesti tip ćelije i polni razmak rastavljača (135 ili 210) i naznačeni korak ćelije.