O nama

Preduzeće "Elektrovolt" nastalo je početkom 1995.godine na lokaciji Valjeva, a rezultat je ulaganja privatnog vlasnika.- Preduzeće "Elektrovolt" d.o.o. bavi se proizvodnjom elektroopreme, projektovanjem, izvođenjem elektromontažnih radova, revizijom i remontom elektropostrojenja i opreme do 110 KV, izradom elektrokomandnih ormana, visokonaponskim ispitivanjem opreme do 35 KV, merenjem i ispitivanjem u instalacijama i opremi do 35 KV.

 Preduzeće za proizvodnju, promet, projektovanje i inženjering "Elektrovolt" d.o.o. Valjevo, Sinđelićeva 48, osnovano je 21.02.1995.god. i registrovano kod Privrednog suda u Valjevu pod brojem uloška 1-14865-00 (R/448/95).- Promena sedišta, osnivačkog uloga i ovlašćenog lica preduzeća izvršena je i overena u Privrednom sudu Valjevo pod brojem uloška 1-14863-00 PS-Valjevo (Fi.2989/95) 24.10.1995.godine. Preduzeće je preseljeno na novu lokaciju u ul. Valjevskog NOP odreda bb, gde je dosadašnji VD postao direktor Bajić Živorad sa neograničenim ovlašćenjima.- Preduzeće je usklađeno sa Zakonom o preduzećima iz 1996.godine. Usklađivanje je izvršeno 13.07.1998.god. kod Privrednog suda u Valjevu br.uloška 1-1486-00 (Fi.1722/98).

- Detaljan opis delatnosti dosadašnjeg poslovanja 
U dosadašnjem radu preduzeće je najveći deo prihoda ostvarivalo od izvođenja elektro-montažnih radova. Sve veću ulogu zauzima proizvodnja elektro-opreme, dok ostale delatnosti uglavnom prate tempo vodećih.
Izvođenje elektromontažnih radova bilo je usmereno ka višim nivoima složenosti u izgradnji industrijskih i poslovnih objekata poput hladnjača, trafo-stanica višeg nivoa napona, crpnih i pumpnih stanica, fabrika vode, sušara za voće, velikih poslovnih objekata i dr., za koje je neophodna dobra organizacija, visokostručno znanje i iskustvo i poštovanje ugovora. U okviru izvođenja ovih radova i izgradnje objekata prateće delatnosti su bile proizvodnja opreme koja učestvuje značajno u procesu izgradnje kao i projektovanje koje je rađeno za treća lica i u inženjering sistemu.
U okviru delatnosti u prethodnom periodu preduzeće se takođe intenzivno bavilo remontom elektropostrojenja naponskog nivoa do 110 KV i izvršilo poslove na preko 350 objekata svih vrsta i proizvođača za koje je takođe neophodno veliko angažovanje i iskustvo ljudi.

Kao prateću delatnost preduzeće je obavljalo poslove merenja i ispitivanja kvaliteta novih i postojećih elektro i gromobranskih instalcija kao i zaštitno manipulativne opreme u postrojenjima.
Aktivnosti preduzeća u prethodnom periodu su se odvijale u stalnom godišnjem porastu broja zaposlenih radnika, nabavci osnovnih sredstava, povećanju proizvodnje, stvarnaju uslova za rad, povećanju obima posla, povećanju ugleda preduzeća, marketinškom predstavljanju i usavršavanju procesa upravljanja proizvodnjom i uslugama.