Kontrolno telo

Preduzeće "ELEKTROVOLT" prema standardima kontrolnog dela objavljuje dokumenta kontrolnog tela.
Poverljivost
Prigovori / žalbe
Uslovi poslovanja
Obim akreditacije
Zahtev za kontrolisanje
Izjava o politici kvaliteta
Sertifikat_o_akreditaciji