EGO 8

KUTIJA ZA MERNI SPOJ

Izrađuje se: Oblik A za nadzemni merni spoj.

Primena: Služi za smeštaj mernog spoja.

Označavanje: Kutija
               A  JUS N.B4.912.