EGO 5

POTPORA (sa tiplom) ZA DRVO

Primena:za sve vrste fasada zgrada i drugih objekata.

Oznańćavanje:potpora sa tiplom P - T.