EGO 1

UKRSNI KOMAD ZA PROLAZNE TRAKE

Primena:služi za spajanje dveju prolaznih traka na mestu njihovog ukrštanja, prema JUS N.B4.901. 

Naziv: Ukrsni komad
JUS N.B4.936/II - sa dve ploče
JUS N.B.936/III - sa tri ploče

Dimenzije:58x58 mm
    90x90 mm

Označavanje:   Ukrsni komad
a x b JUS N.B4.936/II
a x b JUS N.B4.936/III