Kompenzaciona ćelija (K-6)

2. TEHNIČKI OPIS
 
Konstrukcija ćelije je od čeličnih profila, dva puta dekapiranog lima, zavarenih u kompaktnu konstrukciju. Antikorozivna zaštita ćelija izvedena je plastifikacionim postupkom nanošenja epoksidnog praha što omogućava visok stepen otpornosti od spoljnih uticaja. 
Kompenzaciona ćelija se koristi u svrhu popravka faktora snage u sistemima sa induktivnim potrošačima. Rade se kao posebni slobodnostojeći ormari i kao sastavni deo niskonaponskog bloka u distributivnim i industriskim mrežama.
Ćelija je oklopljena sa odgovarajućim otvorima (žaluzinama) koji omogućavaju prirodno hlađenje kondezatorskih baterija.
Konstrukcija omogućava upotrebu kondenzatorskih jedinica od 25, 33 i 50kVAr sa svom ostalom pratećom opremom.
Upotrebom releja tipa RRS1 proizvođača “Eling” omogućen je automatski rad postrojenja.