Izvodno polje ulične rasvete 2x63

1. PODACI DOVODNE ĆELIJE:

- nominalni napon Un = 500 V
- nominalna struja In = 125 A
- frekvencija f = 50 Hz
- elektro mag. Sklopka R  -  EV
- strujni transformator 100/5  A, kl.0,5

                         
2. TEHNIČKI OPIS 

Konstrukcija ćelije je od čeličnih profila, dva puta dekapiranog lima, zavarenih u kompaktnu konstrukciju. Antikorozivna zaštita ćelija izvedena je plastifikacionim postupkom nanošenja epoksidnog praha što omogućava visok stepen otpornosti od spoljnih uticaja. 
U ćeliji javne rasvete ugrađena je sledeća oprema: glavna osiguračka postolja 125A, strujnomerni transformator 100/5A, kontrolno 5A brojilo, dva izvoda preko elektromagnetnih sklopki tipa R-EV i osiguračkih postolja tipa PK-125/63A. 
Uključivanje javne rasvete moguće je izvesti preko dve paralelne grane, ručno preko prekidača i automatski preko foto releja.

NAPOMENA: 
Izvođenje polja javne rasvete može se izvršiti prema narudžbini.