Izvodna ćelija 4xKS3-400

1. PODACI DOVODNE ĆELIJE:

- nominalni napon: Un = 500 V
- nominalna struja: In = 1000 A
- frekvencija: f = 50 Hz
- udarna struja  k.s: Idin = 105 kA
- termička struja  k.s: Ith = 55 kA
- vreme isključenja: Tiz = 1 s 


2. TEHNIČKI OPIS 

Konstrukcija ćelije je od čeličnih profila, dva puta dekapiranog lima, zavarenih u kompaktnu konstrukciju. Antikorozivna zaštita ćelija izvedena je plastifikacionim postupkom nanošenja epoksidnog praha što omogućava visok stepen otpornosti od spoljnih uticaja. 
U izvodnoj ćeliji se nalazi 4 prekidača  tipa KS-400 proizvođača “Energoinvest”, i 12 izvođačkih osiguračkih postolja koja su smeštena u gornjem i donjem delu ćelije. Ćelija je oklopljena što omogućava potpunu sigurnost u radu. Svi izvodni priključci nalaze se u donjem delu ćelije.
KS prekidači napajaju se sa bakarnih sabirnica 50x10mm.