Distributivni ormani KPO

Distributivni ormani za priključak energetskih kablova (KPO) izrađuju se prema zahtevima nadležnih distribucija u više različitih verzija i dimenzija.