Slobodno stojeći razvodni ormani

Za potrebe niskonaponskog razvoda izrađuju se slobodno stojeći razvodni ormani prema zahtevima nadležnih distribucija ili zahtevima kupca. Isti se rade od dva puta dekapiranog lima debljine 1,5 - 2mm sa postoljem sa krovom, zaštićen postupkom plastifikacije za spoljne uslove.

Izrađuju se u dve verzije:

-  Prazni bez opreme
-  Opremljeni