Merni razvodni ormani za kućne instalacije

2.3.2. Merni razvodni ormani za kućne instalacije

Merni razvodni ormani se izrađuju za stambene objekte u svemu prema zahtevima nadležnih elektrodistribucija u tri varijante:

-  Prazna ofarbana
-  Ožičeni sa ugrađenim glavnim prekidačem i šinskim razvodom sa limiterima i klemama bez brojila, MTK uređaja i opreme za zajedničku potrošnju
-  Potpuno opremljeni sa ugrađenom kompletnom opremom spremnom za ugradnju
 
NAPOMENA:  
Moguće je vezati veći broj kućišta u jednu celinu i tako dobiti veći broj mernih mesta.